Presstext ”What we saw” (2015)

Pressfoto: Hilda Lindström

”De sex låtarna på »What We Saw« är synnerligen välkomna livstecken från glesbygden i Jämtland, närmare bestämt Kullsta utanför Hammarstrand. Det är där vi hittar Landstrom, det vill säga äkta makarna Carina Landin och Göran Lindström.

»What We Saw« är deras tredje utgivning och är en naturlig fortsättning på »Land of Nowhere« (2013) och »In The Bright Daylight« (2011). De fortsätter att utforska det musikaliska landskap som utgör det perfekta soundtracket till den norrländska avfolkningsbygden. Storslaget och vackert men också ödsligt och lite hotande.

Landstrom själva är inte sena att ge credit till sina inspirationskällor och nämner gärna namn som PJ Harvey, Pelle Ossler, Sixteen Horsepower med flera. Men sanningen är den att Landstrom är långt förbi det stadiet där de behöver referera till andra. De har hittat ett alldeles eget uttryck som är Landstroms och ingen annans.”